Search

Vuvuzela

Năm 2011, thương hiệu Vuvuzela xuất hiện như “làn gió mới” ảnh hưởng lớn tới thị trường kinh doanh “Beer Club” tại Việt Nam. Với những thay đổi mang tính đột phá và đường lối đúng đắn, Vuvuzela ngày càng có thêm nhiều hệ thống nhà hàng và trải dài khắp Việt Nam.
Sự ra đời đúng lúc, đúng thời điểm, đặc biệt là chọn đúng đối tượng đã góp phần giúp Vuvuzela khẳng định thương hiệu của mình. Thương hiệu này dần trở thành một nơi giải trí hiện đại, sôi động và đậm chất Việt Nam

  • ĐĂNG KÝ DEMO

    Trải nghiệm giải pháp quản lý hàng đầu cho ngành F&B
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.