Search

Dcorp Blog

DASHBOARD: Báo cáo theo dõi mọi BIẾN ĐỘNG KINH DOANH

Theo dõi hiệu quả kinh doanh Nhà hàng không thể thiếu các chỉ số báo cáo. Hệ thống Dashboard chi tiết và chính xác của R-Keeper cho phép thiết lập theo nhu cầu từng cá nhân để theo dõi các chỉ số kinh doanh, giúp bám sát xu thế biến động ở chế độ online.

Hệ thống báo cáo Dashboard là một trong những điểm mà nhiều chủ đầu tư đánh giá cao về hệ thống báo của phần mềm quản lý Nhà hàng R-Keeper đã giúp họ nhìn được tổng thể và chi tiết về bức tranh kinh doanh.

Hệ thống Dashboard chi tiết và chính xác của R-Keeper cho phép thiết lập theo nhu cầu từng cá nhân để theo dõi các chỉ số kinh doanh, giúp bám sát biến động kinh doanh ở chế độ online. Thông qua giao diện web, có thể theo dõi các chỉ số hoạt động chính của nhà hàng và so sánh hiệu quả kinh doanh theo ngày, tháng, quý, năm.

dashboard_-theo-doi-moi-bien-dong-kinh-doanh

Đặc điểm nổi bật từ hệ thống báo cáo Dashboard của R-Keeper

  •  Truy cập từ tất cả các thiết bị thông qua giao diện web.
  • Theo dõi đơn giản và thuận tiện với các chỉ số hoạt động chính của nhà hàng.
  • Thiết lập các widget theo nhu cầu cá nhân: Doanh thu theo nhóm hàng, doanh thu theo giờ, doanh thu tổng, trung bình hóa đơn, số lượng hóa đơn, tốc độ phục vụ khách hàng,…
  • Liên tục nghiên cứu và cập nhật các widget mới.

Tại Việt Nam, các công ty F&B hàng đầu như Golden Gate, VinGroup, Red Sun, QSR,…đều đang sử dụng giải pháp của Dcorp R-Keeper để quản lý kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
  • ĐĂNG KÝ DEMO

    Trải nghiệm giải pháp quản lý hàng đầu cho ngành F&B
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.