BÀI 1 – Cài đặt menu

CÀI ĐẶT MENU

 1. Thuế và nhóm thuế
 2. Cài đặt menu
 3. Đơn giá và sử dụng đơn giá

Thế nào là item Menu, tạo mới, các item menu liên kết tới thuế suất và các bảng giá bán như thế nào!

THUẾ VÀ NHÓM THUẾ

Giới thiệu thuế và nhóm thuế

Trong hoạt động kinh doanh nhà hàng, các món ăn và dịch vụ bán ra sẽ bao gồm hoặc không bao gồm các thuế và phí, phần mềm RK7 có các danh mục chức năng Các loại thuế và Các nhóm thuế giúp liệt kê và gom nhóm thuế sử dụng cho từng món ăn hoặc dịch vụ hay toàn bộ menu của nhà hàng.

CÁC LOẠI THUẾ

Là danh sách các loại thuế trong hệ thống

Các loại thuế trong RK7

Một loại thuế sẽ bao gồm các thuộc tính sau đây

 • Code: Mã của loại thuế đó, thường thì RK7 sẽ tự tạo ra code này cho loại thuế mới, chúng ta có thể để mặc định hoặc thay đổi theo nhu cầu
 • Tên/Alt Name: Tên và tên thay thế của loại thuế này
 • Status: Trạng thái của loại thuế này, kích hoạt hoặc không kích hoạt
 • Thêm vào đơn giá: Khi sử dụng loại thuế này sẽ được thêm vào đơn giá/ ngược lại đơn giá đã bao gồm loại thuế này rồi.
 • Tính riêng rẽ: Khi sử dụng thuế sẽ tính riêng cho từng món ăn riêng lẽ và sau đó sẽ tính tổng trên các nhóm thuế/  ngược lại sẽ áp dụng cho tổng số món ăn của nhóm thuế, việc làm tròn sẽ thực hiện cho toàn bộ nhóm thuế chứ không phải cho từng món ăn.
 • Không có Thuế khác: Khi sử dụng việc tính thuế chỉ tính riêng cho order của món ăn mà không tính các loại thuế khác/ Ngược lại thuế sẽ được tính bao gồm các loại thuế trước đó.
 • Percent from total: Phần trăm trên tổng số: Khi sử dụng việc tính thuế sẽ được thực hiện bao gồm/ ngược lại việc tính thuế sẽ được thực hiện từ đầu
 • Round rule: Phương thức làm tròn: Mục đích áp dụng cho loại thuế này sẽ làm tròn lên 0.5 hoặc xuống tùy theo mục đích sử dụng, thông thường thuế ở VN sẽ làm tròn lên 0.5

Một loại thuế có thể có nhiều mức thuế suất trong hạng mục Các thuế suất, thuế suất chỉ mặc định tính bằng phần trăm.

Các thuế suất

Các thuế suất sẽ được tao ra mục đích cho Nhóm thuế liên kết tới, lựa chọn loại thuế và giá trị thuế phù hợp với nhu cầu.

CÁC NHÓM THUẾ

Nhóm thuế được tạo ra mục đích gom nhóm các loại thuế thành 1 nhóm các loại thuế để áp dụng lên một món ăn nào đó.

Quy tắc thuế: Cùng một nhóm thuế nhưng nếu áp dụng cho từng loại order/ hạng mục order khác nhau có thể tạo ra chính sách thuế khác nhau

Các nhóm thuế và gắn điều kiện áp dụng nhóm thuế cho từng trường hợp sử dụng

Khi gán điều kiện cho từng loại order hoặc hạng mục order thì cùng một món ăn đó nhưng nếu sử dụng đúng loại order đã gán thì sẽ tải mức thuế theo điều kiện định trước/ ngược lại không phù hợp với loại order hoặc hạng mục order thì sẽ tải mức thuế mặc định của nhóm thuế đó.

CÀI ĐẶT MENU

NHÓM MENU

Trong RK7, cây thư mục menu có thể phân nhóm theo nhiều cấp độ và không giới hạn các cấp độ của cây thư mục menu. Ví dụ nhà hàng Biển Dương có menu bếp Việt và menu bếp Âu, trong bếp Việt có phân nhóm bếp Ốc, trong bếp Ốc lại chia ra làm các loại Ốc như : Ốc Hương, Ốc Mỡ, Ốc Móng Tay … và các món ăn là Xào, nướng, lacote, cháy tỏi …

Giao diện cây thư mục Menu trong RK7

Phần tử menu là món ăn để bán trong nhà hàng hoặc là gói dịch vụ, combo … sẽ có các chính sách bán như thuế, nhóm kinh doanh, giá bán, sơ đồ dịch vụ in ấn …

Để thao tác với menu trên RK7 có thể sử dụng thao tác kích chuột trái hoặc phải hoặc kéo thả.

Hướng dẫn tạo nhóm Menu
 • Ở chương trình RK7 lựa chọn Menu -> Menu
 • Click chuột phải vào cây Menu chính -> Nhóm menu mới
 • Điền thông tin các thuộc tính :
  • Tên: Tên của nhóm Menu (Bắt buộc)
  • Trạng thái: Kích hoạt lên để sử dụng
 • Có một số các thuộc tính tùy chính khác như màu sắc cho Nhóm, giới hạn quyền truy cập, mã nhóm … chúng ta sẽ nghiên cứu trong cái bài viết nâng cao
 • Lưu lại nhóm menu vừa tạo

Hướng dẫn thêm nhóm Menu

Chỉnh sửa/ xóa nhóm Menu

Trong trường hợp cần chỉnh sửa thông tin nhóm Menu hoặc xóa bỏ các nhóm không cần sử dụng nữa

 • Ở chương trình RK7 lựa chọn Menu -> Menu
 • Mở rộng cây thư mục Menu chính và tìm đến nhóm menu cần thao tác
 • Nhấn chọn vào nhóm Menu cần chỉnh sửa vào thao tác chỉnh sửa ở phần thuộc tính hiện lên bên tay phải
 • Hoặc click chuột phải vào nhóm cần xóa và xác nhận xóa nhóm menu
 • Có thể kéo gom nhóm menu này vào một nhóm menu khác bằng cách kéo thả vào vị trí mong muốn

Hướng dẫn edit/ xóa nhóm menu

MENU

Trong mỗi nhóm menu sẽ có các item món ăn, các item này thể hiện cho một món ăn và có rất nhiều thuộc tính để thiết lập mà trong đó quan trọng nhất là : Code; tên; nhóm thuế; đơn giá; sơ đồ modifier; phân lớp món ăn

Thông tin món ăn

Hướng dẫn tạo món ăn
 • Ở phân nhóm Menu chọn tới tab Các món ăn
 • Click chuột phải vào khu vực trống chọn Món ăn mới/ Hoặc ở thanh công cụ phía trên chọn icon Món ăn mới (Hoặc bấm nút Insert trên bàn phím)
 • Điền thông tin các thuộc tính
  • Tên: Tên của món ăn
  • Đơn giá: Giá bán của món ăn đó
  • Các phân nhóm: Phân lớp nhóm của món ăn đó sẽ sử dụng cùng thuộc tính với món ăn in vào bếp nào
 • Ngoài ra có các thuộc tính khác để phục vụ cho nhiều mô hình kinh doanh khác nhau như: Đơn vị tính; trọng lượng; các suất ăn; giới hạn thời điểm bán; nhà hàng bán …
 • Chuyển trạng thái thành Kích hoạt và lưu lại để bắt đầu sử dụng món ăn đó

Có một cách khác để tạo món ăn nhanh hơn là sao chép từ một món ăn có sẵn cùng thuộc tính và chỉnh sửa các thông tin cần thiết (Cách này sẽ khuyến khích sử dụng hơn và nhanh hơn).

Hướng dẫn tạo món ăn mới

Hướng dẫn chỉnh sửa/ tạm ngưng/ xóa món ăn
 • Để thay đổi thông tin món ăn chúng ta có thể tìm đến thuộc tính của món ăn trong nhóm menu sau đó thay đổi các thông tin ví dụ như giá; tên món; dịch vụ in ấn … và lưu lại
 • Để tạm ngưng một món ăn đang bán chúng ta có thể thay đổi trạng thái của món ăn đó từ Kích hoạt-> Không kích hoạt. Món ăn đó sẽ ngưng hoạt động. Khi cần sử dụng lại chi việc thay đổi trạng thái.
 • Để xóa một món ăn ra khỏi danh sách menu nhà hàng có thể click chuột phải vào món ăn đó và lựa chọn xóa -> Xác nhận xóa
 • Các món ăn khi bị xóa sẽ nằm vào “thùng rác” của phần mềm RK7, từ “thùng rác” này chúng ta có thể khôi phục món ăn đó ra để sử dụng tiếp mà không cần phải khởi tạo lại món ăn đó.

Thay đổi thông tin món ăn/ xóa/ phục hồi món ăn

GIÁ VÀ SỬ DỤNG CÁC ĐƠN GIÁ

Thông thường trong nhà hàng giá bán của món ăn thay đổi rất linh hoạt như giá ngày lễ, giá theo khung giờ, … nên một món ăn có thể có 1 hay nhiều đơn giá linh hoạt để áp dụng cho nhiều trường hợp khác nhau.

CÁC LOẠI ĐƠN GIÁ

Các loại đơn giá

Có 2 nguyên tắc định nghĩa giá trong phần mềm RK7

Giá không sử dụng quy tắc tính toán

Là bảng giá mà khi đó liên kết trực tiếp tới món ăn chúng ta có thể chỉnh sửa trực tiếp trong Menu, sửa đổi trong tham số hay đặt cố định bằng một giá trị nào đó

Giá có sử dụng quy tắc tính toán

Là bảng giá mà chế độ quy tắc tính toán đã được áp dụng bằng công thức, hàm tính toán, ví dụ như giá ban đem bằng giá ban ngày * 1.2. Tức là giá ban ngày bằng 10.000đ thì hệ thống sẽ tính toán cho giá ban đêm bằng 12.000đ

Tạo bảng giá mới
 • Ở thanh công cụ nhấn lựa chọn nút Loại đơn giá mới hoặc ở khu vực bảng giá click chọn chuột phải nhấn chọn Loại đơn giá mới
 • Khi tạo đơn giá mới sẽ kích hoạt các giá trị mặc định chỉ cần kích hoạt trạng thái lên là có thể bắt đầu sử dụng bản giá này.

SỬ DỤNG CÁC ĐƠN GIÁ

Để linh hoạt trong việc sử dụng các loại đơn giá trong các mô hình, thời điểm, khu vực hay thậm chí tới từng bàn khác nhau có các đơn giá khác nhau, phần mềm RK7 hỗ trợ việc liên kết các bảng giá này vào một Sơ đồ sử dụng rất linh động và chặt chẽ và gắn vào các điều kiện

Sử dụng các loại đơn giá

Quy tắc áp dụng trong sơ đồ sử dụng của RK7

Phần tử nào nằm ở phía phải và xét từ dưới lên trên sẽ được đưa ra để so sánh điều kiện áp dụng trước

Ví dụ như: Một món ăn A có bảng giá 1 và bảng giá 2.

Điều kiện đủ để món ăn A chạy giá bán với bảng giá 2 khi món ăn A đó được bán cho loại khách hàng : Học sinh

Vậy trên sơ đồ sử dụng sẽ kéo bảng giá 2 vào sơ đồ và ở bên phần điều kiện sử dụng sẽ có Loại order gắn điều khiện loại khách hàng là : Học sinh

Vậy khi bán hàng, nếu lựa chọn loại Order là Học sinh thì bảng giá 2 sẽ được áp dụng, còn lại nếu chọn loại order khác Học sinh thì sẽ áp dụng với bảng giá còn lại.

 

 

 

 

Last updated on July 24, 2019