BÀI 6 – Bàn/ Sơ đồ phòng/ Các vị trí phục vụ

BÀN/ SƠ ĐỒ PHÒNG/ CÁC VỊ TRÍ PHỤC VỤ

Bàn trong RK7 sẽ mô phỏng lại thực tế các bàn vị trí phục vụ trong nhà hàng, thể hiện lên màn hình máy POS để cho nhân viên thao tác order, gọi món thực hiện các nghiệp vụ thanh toán …

  1. Bàn
  2. Sơ đồ phòng
  3. Các vị trí phục vụ

Mô hình sơ đồ bàn trên giao diện POS

BÀN

Bàn trong RK7 sẽ mô phỏng lại thực tế các bàn vị trí phục vụ trong nhà hàng, thể hiện lên màn hình máy POS để cho nhân viên thao tác order, gọi món thực hiện các nghiệp vụ thanh toán …

Thiết lập các bàn trong quản lý RK7

SƠ ĐỒ PHÒNG

Khi bố trí các bàn nằm ở chung khu vực sẽ tạo ra sơ đồ phòng thực tế của nhà hàng, giúp nhân viên nhận biết trực quan và tìm kiếm nhanh chóng chính xác tới bàn của khách ngồi thực tế và vị trí trên máy POS

Sơ đồ phòng có thể chèn các hình ảnh mô phỏng khu vực bàn trong nhà hàng, đặt tên, mã, kéo các bàn tới vị trí, đổi kích thức hay dùng hình ảnh để minh hoạ cho bàn …

Sắp xếp các bàn trên sơ đồ bàn

VỊ TRÍ PHỤC VỤ

 

 

Last updated on July 24, 2019