Lỗi bàn phím tiếng Việt với Windows 10 trong RK7 Manager

LỖI BÀN PHÍM TIẾNG VIỆT VỚI WINDOWS 10 TRONG RK7 MANAGER

Khi sử dụng phần mềm RK7 trên Windows 10 thường hay gặp phải vấn đề hệ thống tự chuyển ngôn ngữ bàn phím qua bộ gõ tiếng Việt (VIE) và các phím số ngang 0-9 bị chuyển thành ký tự đặc biệt hoặc ký tự ă ạ ô … gây khó chịu và lỗi khi nhập liệu trên Manager

  1. Lỗi bàn phím tiếng Việt với Windows 10 trong RK7 Manager
  2. Chuyển đổi thành bàn phím tiếng Anh (EN)
  3. Xoá bàn phím tiếng Việt trong registry

Windows tự động chuyển thành bàn phim bộ gõ tiếng Việt và gây lỗi hàng phím số 0-9

CHUYỂN ĐỔI THÀNH BÀN PHÍM TIẾNG ANH (EN)

Nhấn Tổ hợp phím Windows + Space(nút cách)

Cách này khá thủ công và thường xuyên bị chuyển đổi qua lại giữa VIE và EN gây khó chịu

XOÁ BÀN PHÍM TIẾNG VIỆT TRONG REGISTRY

Xoá hoàn toàn bàn phím tiếng Việt trong hệ thống Windows để khắc phục hoàn toàn lỗi trên với RK7, thông thường bộ gõ bàn phím tiếng Việt của Windows cũng không được người sử dụng ưa chuộng và áp dụng.

Vào Run gõ “regedit” (Không bao gồm dấu “”) Hoặc tổ hợp phím tắt Windows + R

Tìm HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts, xổ menu ra.

Xoá thư mục “0000042a” đi

Tắt Registry editor và khởi động lại Windows, bàn phím bộ gõ tiếng Việt của Windows sẽ bị tắt đi hoàn toàn.

Last updated on July 24, 2019