BÀI 4 – Nhân viên/ Phân quyền nhân viên

NHÂN VIÊN / PHÂN QUYỀN NHÂN VIÊN

Hệ thống nhân sự trong RK7 mô phỏng lại quy mô nhân sự thực tế trong lĩnh vực F&B, các nhà hàng và văn phòng trung tâm.Các nhà hàng sẽ có nhiều bộ phận nhân sự khác nhau như : Kế toán, quản lý, nhân viên order, thu ngân …

 1. Nhân viên
 2. Phân quyền nhân viên
 3. Tạo nhân sự mới

NHÂN VIÊN

Phân nhóm nhân viên trong nhà hàng

Quản lý nhân sự trong RK7 dựa theo phân quyền của từng nhóm, các nhân sự ở trong cùng một nhóm có các phân quyền và chức năng tương đương với nhau.

Không giới hạn các nhóm quyền hạn tạo trong một nhà hàng

PHÂN QUYỀN NHÂN VIÊN

Phân quyền nhân viên

Có 2 nhóm quyền nhân viên là quyền trên máy POS và quyền trên máy Server

QUYỀN TRÊN MÁY POS

Có hơn 200 quyền khác nhau để setup cho nhóm nhân viên được phép thao tác gì và không được phép làm gì ở trên máy POS về các nghiệp vụ Order, chọn bàn, mở bàn, thanh toán, in ấn, …

Các quyền nhân viên được phép thao tác trên máy POS

QUYỀN TRÊN MÁY SERVER

Là tổng hợp các quyền  về master data để thiết lập cho hầu hết các tính năng của RK7 ví dụ Thuế, giảm giá, chiết khấu, tỷ giá, menu …, các nhóm nhân sự thường được cấp quyền trên máy Server là IT, Kế toán,

Các quyền nhân sự được phép thao tác trên master data

TẠO NHÓM NHÂN VIÊN

Ở màn hình RK7 vào chức năng Nhân sự -> Nhân viên

Chọn nhà hàng cần tạo nhóm nhân viên và click chọn nút chức năng tạo nhóm nhân viên trên thanh công cụ 

Đặt tên cho nhóm và lưu lại

PHÂN QUYỀN CHO NHÓM NHÂN VIÊN

 • Nhấn chọn vào nhóm nhân viên cần phân quyền
 • Chuyển đến tab “Các thuộc tính”
 • Ở màn hình các thuộc tính sẽ show lên tất cả các quyền hạn mà người quản trị cần phân quyền cho nhóm nhân sự này dựa theo nhóm quyền trên máy POS hoặc quyền trên máy Chủ
 • Sau khi phân quyền xong nhấn lưu lại các thiết lập vừa tuỳ chỉnh

TẠO NHÂN SỰ MỚI

Tạo nhân viên mới bằng cách nhấn vào nhóm nhân viên tương ứng và tạo user nhân viên trong đó

Tất cả các nhân viên trong cùng một nhóm nhân viên sẽ có quyền hạn và chức năng ngang nhau (* Trừ các quyền bổ sung có thể thêm cho từng nhân viên)

 • Ở màn hình các nhân viên nhấn chọn và nhóm nhân viên cần tạo user mới
 • Tại tab các nhân viên click chuột phải chọn “Nhân viên mới” hoặc sử dụng nút Tạo nhân viên mới trên thanh task bar

Thuộc tính nhân viên

  • Các thuộc tính cần quan tâm:
  • Mã: Là code đăng nhập trên máy POS
  • Tên: Là tên đăng nhập trên máy chủ
  • Trạng thái: Kích hoạt để nhân viên này được phép hoạt động
  • Mã thẻ: Là mã trên thẻ từ dùng để thao tác với đầu đọc thẻ
  • Mật khẩu: Dùng để đăng nhập trên máy POS + máy Chủ
  • Sử dụng ngôn ngữ thay thế: Nhân viên này sẽ sử dụng ngôn ngữ thứ 2 của hệ thống
  • Employee rule: Nhân viên này được phép đăng nhập vào nhà hàng nào trong hệ thống chuỗi nhiều nhà hàng.

Lưu lại thao tác vừa thực hiện để tạo mới nhân viên.

 

Last updated on July 24, 2019