POS – Chuyển bàn/ Gộp bàn/ Tách món

Khi khách có yêu cầu thay đổi liên quan đến order, thu ngân sẽ thực hiện các thao tác cập nhật thông tin order để đáp ứng nhu cầu của khách. Hướng dẫn chi tiết cho từng trường hợp mời xem tại các mục dưới đây

 1. Chuyển bàn
 2. Gộp bàn
 3. Tách bàn/ Tách order/ Chuyển món

CHUYỂN BÀN

MỤC ĐÍCH

Giúp thu ngân ghi nhận lại yêu cầu khi khách muốn chuyển từ bàn đang ngồi sang một bàn khác.

THAO TÁC THỰC HIỆN

 • Ở màn hình sơ đồ bàn, mở bàn cần làm thao tác chuyển bàn
 • Sử dụng nút chức năng Chuyển bàn 
 • Màn hình sơ đồ bàn và khu vực sẽ hiện lên ở chế độ “nhấp nháy”
 • Chọn khu vực và bàn mà khách hàng chuyển tới trên sơ đồ bàn
 • Nhấn Xác nhận  để lưu lại nghiệp vụ vừa thực hiện

Chuyển bàn B2 từ khu AB sang bàn C5 ở khu C

Thao tác chuyển bàn trong nhà hàng

GỘP BÀN

MỤC ĐÍCH

Giúp thu ngân ghi nhận việc ghép order cho khách trong trường hợp khách muốn ghép order của mình với một order khác.

THAO TÁC THỰC HIỆN

 • Ở màn hình sơ đồ bàn, mở bàn cần làm thao tác gộp bàn
 • Sử dụng nút chức năng Gộp bàn 
 • Màn hình sơ đồ bàn sẽ được mở lên
 • Chọn khu vực và bàn mà nghiệp vụ cần gộp với/ Có thể sử dụng nút chức năng Chi tiết  để chỉ hiện lên những bàn có order rút ngắn thời gian tìm kiếm
 • Kiểm tra lại thao tác nghiệp vụ và nhấn Xác nhận  để lưu lại

Nghiệp vụ gộp bàn B4 tới bàn B5

Thao tác gộp 2 bàn/order trong nhà hàng

TÁCH BÀN/ TÁCH ORDER/ CHUYỂN MÓN

MỤC ĐÍCH

Giúp thu ngân tách món trong order/ tách 1 order thành nhiều order để thanh toán riêng theo nhu cầu của khách hàng.

THAO TÁC THỰC HIỆN

Tách bàn/ Chuyển món sang một order mới

Nghiệp vụ tách một hoặc nhiều món từ một order sang một order mới giúp Thu ngân thanh toán tiền riêng cho từng khách hoặc tách bill để tính tiền

 • Ở màn hình sơ đồ bàn chọn tới bàn cần thao tác nghiệp vụ Tách bàn/món
 • Màn hình tách món hiện lên gồm 4 cột, trong đó cột đầu tiên là thể hiện thông tin tất cả các món đang có trong bàn đang thao tác
 • Lựa chọn nút Nội dung  và chọn Mới  để tạo một bàn/order mới
 • Nhập số lượng khách thực tế của bàn mới này sau đó nhấn Xác nhận, lúc này cột số 2 sẽ hiện thông tin bàn mới vừa tạo. Ví dụ bàn gốc đang thao tác là bàn B5, thì bàn mới này sẽ là B5.1, tương tự nếu tách thêm các cột 3, 4 … sẽ là B5.2, B5.3
 • Thao tác
  • Click chọn vào món muốn chuyển đi từ order hiện tại (cột số 1) và sau đó click chuột sang khu vực trống của order mới vừa tạo (cột số 2) Với thao tác này sẽ chuyển toàn bộ số lượng của món đó qua order mới
  • Click chọn vào món muốn chuyển đi từ order hiện tại (cột số 1) -> Chọn Số lượng  -> Chọn số lượng thực tế cần chuyển sang order mới ở bàn phím cảm ứng hiện lên -> Nhấn Xác nhận  và sau đó click chuột sang khu vực trống của order mới vừa tạo (cột số 2) Với thao tác này sẽ kiểm soát được số lượng của món ăn cần chuyển từ order cũ qua order mới
 • Làm tương tự với các món khác cần chuyển qua hoặc tạo thêm order mới ở cột số 3 và số 4 …
 • Kiểm tra lại thao tác vừa thực hiện và nhấn Xác nhận   để trở về màn hình thao tác với order.
 • Kiểm tra lại thao tác nghiệp vụ và nhấn Xác nhận  để lưu lại, lúc này bàn B5 đã được  tách làm bàn B5 và B5.1

Nghiệp vụ tách món/bàn trong nhà hàng

Last updated on July 25, 2019