POS – Tạm tính/ Hủy tạm tính/ Xóa món/ Trả hàng

Giúp thu ngân in phiếu tạm tính để khách hàng kiểm tra lại số tiền cần phải trả trước khi thực hiện thanh toán.
 1. Tạm tính
 2. Hủy tạm tính
 3. Xóa món – Trả hàng

TẠM TÍNH

MỤC ĐÍCH

Giúp thu ngân in phiếu tạm tính để khách hàng kiểm tra lại số tiền cần phải trả trước khi thực hiện thanh toán.

THAO TÁC

 • Sau khi kiểm tra lại thông tin hóa đơn về số lượng, giảm giá, chiết khấu, chương trình marketing … thu ngân tiến hành tạm tính cho khác hàng
 • Ở màn hình sơ đồ bàn, chọn bàn cần im tạm tính
 • Ở phím hàm chức năng bên phải nhấn chọn Tạm tính 
 • Lúc này máy in ngay cạnh Thu ngân sẽ in ra phiếu tạm tính để giao tới khác hàng, mọi hoạt động order của bàn đó sẽ tạm khóa lại để chờ Thanh toán, lúc này nhân viên sẽ không thể order thêm, chuyển bàn, thay đổi thống tin hay thao tác gì thêm. Hóa đơn này chỉ chờ để thanh toán hoặc Hủy tạm tính

Hướng dẫn in tạm tính cho Thu ngân

HỦY TẠM TÍNH

MỤC ĐÍCH

Bill tạm tính của khách hàng có thay đổi, cần order thêm, tăng giảm hoặc thêm chương trình marketing … Nghiệp vụ này giúp Thu ngân thay đổi lại thông tin order cho khách trước khi thanh toán.

THAO TÁC

 • Lựa chọn bàn cần thao tác Hủy tạm tính , lúc này bàn nào đã in tạm tính sẽ có icon nhỏ biểu tượng trang giấy phía dưới góc trái
 • Ở màn hình chọn món sẽ có thêm 1 dòng có icon trang giấy và tổng số tiền của hóa đơn và số check, nhấn chọn vào dòng đó
 • Ở màn hình bên phải sẽ xuất hiện phím chức năng Hủy tạm tính
 • Sau khi nhấn chọn Hủy tạm tính order của bàn đó sẽ trở về giao diện order bình thường, có thể thay đổi, tăng giảm giá, thêm chương trình marketing … hoặc Xóa món, trường hợp thao tác nhầm hoặc muốn hủy thao tác, nhấn Hủy bỏ  để trở về thao tác trước.
 

Hướng dẫn hủy tạm tính cho Thu ngân và Quản lý

XÓA MÓN – TRẢ HÀNG

MỤC ĐÍCH

Nghiệp vụ giúp Thu ngân xóa món, trả lại hàng cho bếp khi có nhầm lần của nhân viên phục vụ hoặc món ăn order vào nhưng bếp hết hàng … giúp thực hiện đúng quy trình thực tế thể hiện lên máy POS.

THAO TÁC

Sau khi hủy tạm tính xong hoặc 1 order nào đó đang ở trạng thái chưa in tạm tính có thể thực hiện xóa món và trả hàng

 • Ở màn hình chọn món chọn vào món cần xóa và trả hàng
 • Chọn món ăn cần thực hiện thao tác xóa và trả hàng
 • Ở bàn phím cảm ứng phía trên bên phải nhấn vào nút Xóa 
 • Màn hình sẽ hiển thị lên chức năng trả hàng
  • Trả hàng mặc định
  • Trả hàng nhập lý do mở (Ở đây nhân viên có thể trả hàng nhập một lý do nào đó để gửi tới bếp)
 • Kiểm tra lại thao tác vừa thực hiện và nhấn Xác nhận, trường hợp thao tác sai có thể nhấn Hủy để hủy bỏ lưu thao tác

Hướng dẫn thao tác xóa món trả hàng cho Thu Ngân, Quản lý

 

Last updated on July 26, 2019