POS – Thanh toán/ Chỉnh sửa phiếu thanh toán/ In lại phiếu thanh toán

Giúp thu ngân thực hiện tính và thu tiền cho khách khi nhận được yêu cầu thanh toán.

 1. Thanh toán
 2. Chỉnh sửa phiếu thanh toán
 3. In lại phiếu thanh toán

THANH TOÁN

MỤC ĐÍCH

Giúp thu ngân thực hiện tính và thu tiền cho khách khi nhận được yêu cầu thanh toán.

THAO TÁC

Thanh toán bằng tiền mặt
 • Ở màn hình chọn bàn, click chọn bàn cần thực hiện thanh toán 
 • Bên phím hàm chức năng chọn nút Thanh toán 
 • Lựa chọn loại hình thức thanh toán Tiền mặt 
  • Nếu số tiền khách đưa bằng đúng với số tiền hóa đơn chỉ việc nhấn vào nút số tiền đang hiện lên màn hình tiền tệ
  • Nếu số tiền thực tế khách đưa lớn hơn số tiền hóa đơn thì nhân viên Thu ngân thể hiện đúng lên bàn phím số cảm ứng bên phải sau đó nhấn vào nút số tiền đang hiện lên màn hình tiền tệ 
 • Ngay lập tức hóa đơn tính tiền sẽ in ra phiếu thanh toán cho khách hàng

Thanh toán hóa đơn bằng tiền mặt

Thanh toán bằng thẻ tín dụng

 • Bên phím hàm chức năng chọn nút Thanh toán 
 • Lựa chọn loại hình thức thanh toán Thẻ tín dụng 
 • Màn hình loại thẻ tín dụng sẽ hiện lên, chọn đúng loại thẻ mà khách đã dùng để thanh toán tại quầy
 • Ngay lập tức hóa đơn tính tiền sẽ in ra phiếu thanh toán cho khách hàng

Thanh toán hóa đơn bằng thẻ tín dụng

Thanh toán bằng nhiều hình thức thanh toán

 • Bên phím hàm chức năng chọn nút Thanh toán 
 • Lựa chọn loại hình thức thanh toán đầu tiên ví dụ Tiền mặt 500.000đ
 • Thu ngân thể hiện đúng lên bàn phím số cảm ứng bên phải số tiền 500.000đ sau đó nhấn vào nút số tiền đang hiện lên màn hình tiền tệ

 • Lựa chọn loại hình thức thanh toán thứ hai ví dụ thẻ Master Card phần còn lại
 • Thu ngân quay về hình thức thanh toán thẻ tín dụng sau đó click chọn loại thẻ Master Card trên màn hình loại thẻ, phần mềm sẽ tự hiểu là thanh toán tất cả phần tiền còn lại bằng hình thức thanh toán Master Card
 • Ngay lập tức hóa đơn tính tiền sẽ in ra phiếu thanh toán cho khách hàng

Thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ cho một hóa đơn

LƯU Ý THANH TOÁN
 • Mỗi một hóa đơn có thể thanh toán bằng một hay nhiều loại tiền tệ thanh toán khác nhau
 • Ở màn hình thanh toán cho 1 hóa đơn bắt buộc phải thanh toán đủ số tiền thì Thu ngân mới có thể quay trở lại thao tác order cho bàn khác hoặc màn hình sơ đồ bàn được
 • Trường hợp một hóa đơn chưa được thanh toán xong mà cần quay về để order hoặc thao tác khác bắt buộc phải hủy thanh toán để trở về thao tác

CHỈNH SỬA PHIẾU THANH TOÁN

MỤC ĐÍCH

Khi một order được thanh toán xong nhưng nhân viên phát hiện sai sót cần bổ sung lập tức hoặc khách hàng phát hiện thiếu/thừa món trong hóa đơn, hay khác hàng cần thay đổi hình thức thanh toán …

Nghiệp vụ này hỗ trợ Thu ngân thao tác những trường hợp trên nhưng phải qua xác nhận của quyền quản lý nhà hàng đồng ý mới được thực hiện

THAO TÁC

 • Ở màn hình sơ đồ bàn lựa chọn phím chức năng  để quay về màn hình chức năng khác
 • Ở màn hình chức năng chọn mở Danh sách các bill đã tính tiền 
 • Tất cả các bill đã tính tiền sẽ hiện lên thông tin chi tiết và sắp xếp thứ tự theo số Check number
 • Lựa chọn số bill cần chỉnh sửa và click double để mở lên Phục hồi trả lại toàn bộ 
 • Thao tác này cần quản lý nhà hàng xác nhận quyền, lúc này quản lý sẽ nhập vào user/pass của quản lý để đồng ý thao tác phục hồi
 • Tới đây hóa đơn sẽ được khôi phục để chỉnh sửa, các thanh toán cũng được khôi phục về hóa đơn chưa được thanh toán
 • Sau khi khôi phục có thể order thêm, xóa bớt món hoặc thay đổi thông tin order, thông tin thanh toán và hình thức thanh toán.
 • Hoàn tất order và tiếp tục thanh toán lại để kết thúc hoặc xóa hoàn toàn hóa đơn

Phục hồi lại một hóa đơn để chỉnh sửa hoặc thay đổi hình thức thanh toán

IN LẠI PHIẾU THANH TOÁN

MỤC ĐÍCH

Giúp thu ngân in lại một phiếu thanh toán khi khách hàng có nhu cầu

THAO TÁC

 • Ở màn hình sơ đồ bàn lựa chọn phím chức năng  để quay về màn hình chức năng khác
 • Ở màn hình chức năng chọn mở Danh sách các bill đã tính tiền 
 • Tất cả các bill đã tính tiền sẽ hiện lên thông tin chi tiết và sắp xếp thứ tự theo số Check number
 • Lựa chọn số bill cần in lại hóa đơn và nhấn vào nút chức năng: Sao
 • Máy in sẽ in ra một bản sao hóa đơn của bàn đó

Last updated on July 25, 2019