POS – Xem báo cáo/ In báo cáo trên máy POS/ Đóng ca

Có thể xem nhanh 1 vài mẫu báo cáo trên máy POS nhằm những mục đích hoạt động trong ngày hoặc lưu trữ, đối chiếu, so sánh

 1. Xem báo cáo,
 2. In báo cáo trên máy POS
 3. Đóng ca giữa ngày
 4. Đóng ca cuối ngày

XEM BÁO CÁO, IN BÁO CÁO TRÊN MÁY POS

MỤC ĐÍCH

Có thể xem nhanh 1 vài mẫu báo cáo trên máy POS nhằm những mục đích hoạt động trong ngày hoặc lưu trữ, đối chiếu, so sánh:

 • Báo cáo theo nhóm
 • Báo cáo các giao dịch cơ bản: thu-chi, nạp-rút tiền
 • Báo cáo tổng hợp: Doanh số bán hàng, thuế, giảm giá, đặt cọc…
 • Doanh thu theo từng máy POS, theo từng thu ngân, theo từng nhân viên phục vụ

THAO TÁC

 • Ở màn hình sơ đồ bàn sử dụng nút chức năng  để quay về menu chính
 • Nhấn Xem báo cáo  và lựa chọn các loại báo cáo cần xem theo mục đích
 • Ở màn hình xem báo cáo sử dụng nút In  để in ra báo cáo

Lưu ý: Việc đóng ca sẽ khoá lại dữ liệu bán hàng trong ca để gửi về server trung tâm, vậy nên thu ngân bắt buộc phải in các báo cáo cần thiết trước khi thực hiện việc đóng ca làm việc

ĐÓNG CA GIỮA NGÀY

MỤC ĐÍCH

Xem báo cáo giao ca thu ngân trên máy POS

Việc đóng cá giữa ngày để thể hiện các ca làm việc trong nhà hàng theo thực tế, nhân viên thu ngân ca sáng sẽ bàn giao ca kíp lại cho nhân viên buổi trưa hoặc tối …

Kiểm tra và in các báo cáo giao ca

Đóng ca thu ngân

THAO TÁC

 • Ở màn hình sơ đồ bàn sử dụng nút chức năng  để quay về menu chính
 • In các báo cáo cần thiết theo yêu cầu của quản lý nhà hàng
 • Nhấn Đóng ca thu ngân  và xác nhận OK để hoàn tất việc đóng ca

ĐÓNG CA CUỐI NGÀY

MỤC ĐÍCH

Đóng ca cuối ngày để kết thúc một ngày bán hàng trên phần mềm sẽ ngắt doanh thu của mỗi ngày, tổng hợp dữ liệu để đẩy về master data giúp đưa ra các phân tích kết quả kinh doanh cho người quản lý

Đóng ca cuối ngày, ca chung của nhà hàng

THAO TÁC

 • Kiểm tra các báo cáo ca và báo cáo cuối ngày
 • Thực hiện đóng ca chung

Last updated on April 18, 2020