BÀI 5 – Tăng giá/ Giảm giá

TĂNG GIÁ / GIẢM GIÁ

Tăng giảm giá trong phần mềm RK7 rất linh hoạt, từ các nghiệp vụ tăng và giảm giá có thể linh động để tạo ra vô số các nghiệp vụ đáp ứng các nhu cầu hoạt động phức tạp của ngành F&B

 1. Hướng dẫn tạo các loại giảm giá
 2. Hướng dẫn tạo chương trình giảm giá
 3. Ví dụ cơ bản

Tăng giảm giá có thể thiết lập để thay đổi tăng giá trị hoặc phần trăm hoặc giảm giá trị hoặc phần trăm vào hoá đơn hàng, món ăn, chương trình …

Tăng giá còn có thể để áp dụng cho các trường hợp phụ thu phí phục vụ ngày lễ, thuế VAT … và tuỳ trường hợp để có hướng linh hoạt tính năng sao cho phù hợp

Tăng giảm giá trong phần mềm RK7 cũng sẽ có thể tạo ra nhiều chương trình và được đưa vào sơ đổ sử dụng để gán các điều kiện theo đối tượng khác nhau, khi sử dụng, đối tượng nào đáp ứng đủ các yếu tố thì chương trình đó sẽ được áp dụng, người quản trị sẽ linh hoạt theo chương trình marketing để gán các điều kiện theo chương trình

Tăng giảm giá có thể bao gồm hoặc không bao gồm các khoản thuế suất

Chương trình tăng giảm giá có thể kéo vào sơ đồ theo chế độ: Tự động; Thủ công; Hạn chế

Các chương trình tăng giảm giá có thể gán theo điều kiện sơ đồ phòng, loại order, loại khách, giao đoạn kinh doanh, nhà hàng, giảm giá cho toàn bộ order hay từng món ăn, …

Quản lý tăng giảm giá trong RK7

HƯỚNG DẪN TẠO CÁC LOẠI GIẢM GIÁ

Loại giảm giá là tổ hợp các chương trình giảm giá có cùng thuộc tính gần gióng nhau về chung một thư mục để dễ quản lý, gọi là loại giảm giá, cũng có thẻ gọi là nhóm giảm giá.

Ví dụ các chương trình : Giảm giá theo % và tính chất chung nào đó, hoặc giảm số tiền theo điều kiện tăng dần theo hoá đơn, giảm giá cho đồ ăn 20% và đồ uống 10% … sẽ có cùng thuộc tính % hoặc tổng hoặc tăng giá/giảm giá nên sẽ được bỏ chung vào một loại giảm giá để quản lý

 • Để tạo loại giảm giá trước tiên từ màn hình quản lý RK7 vào menu Tiền -> Giảm/ Tăng giá
 • Ở màn hình: Các Giảm giá và Tăng giá thao tác với cây thư mục tất cả hoặc trên thanh công cụ nhấn chọn Tạo loại giảm giá mới
 • Các thuộc tính của Loại giảm giá
  • Tên/mã: Tương tự các phần tử khác của RK7, mỗi phần tử đều có tên và mã bắt buộc để phân biệt
  • Trạng thái: Chuyển thành Kích hoạt
  • Nhóm kinh doanh: Lựa chọn nhóm kinh doanh được áp dụng hoặc toàn bộ
 • Lưu lại các thuộc tính và hoàn tất tạo mới Loại giảm giá

HƯỚNG DẪN TẠO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ

TĂNG GIẢM GIÁ

 • Chương trình giảm giá là một tăng giảm giá nằm trong Loại giảm giá
 • Tại màn hình Loại giảm giá click chuột phải chọn Tạo Tăng giá/ Giảm giá mới
 • Các thuộc tính của Tăng giá/ Giảm giá
  • Mã/ Tên: Mã và tên của chương trình: Ví dụ : Giảm giá 8/3
  • Trạng thái: Kích hoạt, để sử dụng ***
  • Thay đổi giá trị: Giảm giá mở theo cách thủ công, có thể thay đổi giá trị khi thao tác trên POS
  • Chế độ: Chỉ có thể chọn đây là chương trình Giảm giá / Tăng giá
  • Loại: Chương trình này giảm/tăng giá theo tổng tiền hay theo phần trăm của đối tượng
  • Phần trăm/tổng tối đa: Giá trị %/tổng lớn nhất có thể sử dụng để thay đổi đối tượng giảm giá
  • Kết hợp giảm giá bất kỳ: Kết hợp với các chương trình giảm giá khác
  • Phân nhóm: Phân nhóm này liên kết tới phân nhóm của các món ăn tạo bởi phân lớp menu, các món ăn có cùng hạn mục sẽ được sử dụng để tạo ra nhiều điều kiện giảm giá khác nhau
  • Cho món ăn/order/chỗ: Áp dụng chương trình này cho trường hợp nào hoặc toàn bộ
  • Không làm bằng tay: Chỉ dùng cho các chương trình giảm giá tạo ra để chạy tự động và không có sự can thiệp của người dùng
  • Quyền truy cập: Gán các người dùng có quyền đặc biệt để sử dụng điều kiện giảm giá này

*** Chương trình tăng giảm giá chỉ có thể kích hoạt được khi mà nó được quy định giá trị giảm giá đó được xác định

CHI TIẾT GIẢM GIÁ

Chương trình tăng giảm giá có thể bao gồm nhiều chi tiết giảm giá có giá trị khác nhau như giảm 5% 10% 20% … và mỗi giá trị giảm giá gắn với các điều kiện cần và đủ tương ứng để được hưởng giá trị cao nhất

 • Ở giao diện thuộc tính của chương trình giảm giá chuyển qua tab Chi tiết
 • Ở tab chi tiết chúng ta có thể tạo ra nhiều chi tiết giảm giá ở trong này, các chi tiết giảm giá sẽ được gắn theo các điều kiện, điều kiện nào tới trước sẽ được áp dụng trước xếp theo thứ tự từ dưới lên trên và từ phải qua trái
 • Các thuộc tính của chi tiết giảm giá:
  • Phần trăm/tổng: Tuỳ ở chương trình giảm giá chúng ta tạo là giảm tăng giá theo % hoặc theo tổng thì chi tiết giảm giá ở đây sẽ lấy theo giá trị của chương trình
  • Phần Bonus:
  • Min Amount: Tổng giảm giá nhỏ nhất
  • Số lượng nhỏ nhất: Số lượng sản phẩm mua nhỏ nhất để được sử dụng ưu đãi giảm giá
  • Loại khách/Concept/Số lượng khách/… là các điều kiện để tạo sự đa dạng của chương trình giảm giá tăng nhu cầu sử dụng sản phẩm của khách hàng phải đạt một ngưỡng quy định nào đó
 • Có thể thay đổi thứ tự chi tiết giảm giá bằng cách kéo thả các phần tử tới vị trí mong muốn hoặc click vào chi tiết muốn thay đổi vị trí sau đó nhấn giữ Ctrl + Mũi tên lên/xuống

VÍ DỤ CƠ BẢN

Ví dụ 1: Tạo chương trình giảm giá cuối tuần “Food and Drink for Fun”

Chi tiết chương trình: Giảm giá với tất cả đồ uống giảm 5% và thức ăn giảm 10% chạy từ ngày 18/04/2019 tới 29/03/2019

Phân tích chương trình để làm điều kiện, ở đây để chương trình phân biệt được đâu là đồ ăn đâu là thức uống, chúng ta sử dụng chức năng phân lớp menu để tạo ra một phân lớp theo mục đích sử dụng cho giảm giá này bao gồm tất cả đồ ăn và thức uống phân biệt ra làm hạng mục món ăn và hạng mục đồ uống (Xem hình dưới)

Tạo phân lớp menu gồm 2 hạng mục food and drink để gắn vào điều kiện

Chương trình này là giảm giá và giảm giá theo giá trị phần trăm 5%, 10%

Gắn các thuộc tính điều kiện của chương trình giảm giá gióng yêu cầu khởi tạo ban đầu

Và cuối cùng tạo ra 2 giá trị giảm giá là 5% gán cho hạng mục drink sau đó 10% cho hạng mục food

Lưu lại kích hoạt chương trình giảm giá và đăng nhập vào POS kiểm tra chương trình hoạt động ổn định trước khi public ra sử dụng.

Hướng dẫn tạo chương trình giảm giá

 

Last updated on July 25, 2019