7 sai lầm khi lựa chọn phần mềm quản lý nhà hàng

7 sai lầm khi

lựa chọn phần mềm

quản lý nhà hàng

7 sai lầm khi lựa chọn phần mềm quản lý nhà hàng

7 Sai lầm khi

lựa chọn phần mềm

quản lý nhà hàng

7 Sai lầm khi

lựa chọn phần mềm

quản lý nhà hàng

7 sai lầm khi lựa chọn phần mềm quản lý nhà hàng

Trong cuốn sách này bạn sẽ biết được

cách lựa chọn phần mềm quản lý nhà hàng thông qua:

Những sai lầm phổ biến của các chủ doanh nghiệp nhà hàng

Cách giải quyết, khắc phục để giúp các nhà hàng giảm thiểu những rắc rối có thể mắc phải

 • Tin rằng tất cả các phầm mềm quản lý đều giống nhau
 • Tìm giải pháp mới khớp với ý tưởng sẵn có của bạn
 • Để bộ phận kỹ thuật tự quyết định
 • Cho rằng "rẻ nhất" đồng nghĩa với "tốt nhất"
 • Kiểm soát chặt chẽ với nhà cung cấp để giảm chi phí
 • Quan trọng hóa bản Demo
 • Không xin ý kiến tham khảo

Trong cuốn sách này bạn sẽ biết được

cách lựa chọn phần mềm quản lý nhà hàng thông qua:

Những sai lầm phổ biến của các chủ doanh nghiệp nhà hàng

Cách giải quyết, khắc phục để giúp các nhà hàng giảm thiểu những rắc rối có thể mắc phải

 • Tin rằng tất cả các phầm mềm quản lý đều giống nhau
 • Tìm giải pháp mới khớp với ý tưởng sẵn có của bạn
 • Để bộ phận kỹ thuật tự quyết định
 • Cho rằng "rẻ nhất" đồng nghĩa với "tốt nhất"
 • Kiểm soát chặt chẽ với nhà cung cấp để giảm chi phí
 • Quan trọng hóa bản Demo
 • Không xin ý kiến tham khảo

Việc triển khai, bảo trì và nâng cấp hệ thống phần mềm cốt lõi trong thời hạn 5 năm sẽ tốn trung bình từ 100.000 – 500.000 USD cho các nhà hàng thuộc phân khúc trung cấp.

Hơn nữa, phần mềm mà bạn chọn sẽ tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh từ 6 tới 10 năm tới.

Trong cuốn sách này, anh/chị sẽ biết được những sai lầm phổ biến của các chủ doanh nghiệp nhà hàng. Đồng thời tìm ra cách giải quyết, khắc phục bằng các giải pháp quản lý nhà hàng mới để giúp các nhà hàng giảm thiểu những rắc rối mà có thể mắc phải.

Việc triển khai, bảo trì và nâng cấp hệ thống phần mềm cốt lõi trong thời hạn 5 năm sẽ tốn trung bình từ 100.000 – 500.000 USD cho các nhà hàng thuộc phân khúc trung cấp.

Hơn nữa, phần mềm mà bạn chọn sẽ tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh từ 6 tới 10 năm tới.

Trong cuốn sách này, anh/chị sẽ biết được những sai lầm phổ biến của các chủ doanh nghiệp nhà hàng. Đồng thời tìm ra cách giải quyết, khắc phục bằng các giải pháp quản lý nhà hàng mới để giúp các nhà hàng giảm thiểu những rắc rối mà có thể mắc phải.

Đăng Ký Thông Tin Ngay! Chúng Tôi Sẽ Gửi Ngay Ebook Cho Bạn 

Đăng Ký Thông Tin Ngay! Chúng Tôi Sẽ Gửi Ngay Ebook Cho Bạn