QUẢN LÝ CHUỖI KINH DOANH NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU?

Chuỗi kinh doanh của bạn đang xem việc kinh doanh nhượng quyền (Franchise) như một chiến lược phát triển bền vững.
Điều mà mọi mô hình Franchise đều đề cao đó là một hệ thống quản lý chuẩn mực.

Có rất nhiều sai sót trong hệ thống quản lý kinh doanh trước khi chuyển sang mô hình franchise mà người chủ đầu tư không xác định được ngay từ khi bắt đầu.

Điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến công sức của “Người nhận quyền” trong quản lý và vận hành mô hình franchise, cũng như khó đảm bảo sự đồng nhất & tính chính xác.

1

Không xây dựng quy trình hoạt động chuẩn hóa

2

Không duy trì sự nhất quán của Sản phẩm và Dịch vụ

3

Không sử dụng một hệ thống IT để quản lý toàn diện và nhất quán

4

Không đủ chế tài hợp tác  chặt chẽ 

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHƯỢNG QUYỀN HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO?

Giải pháp được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu cho mô hình nhượng quyền. Chủ sở hữu có thể lựa chọn thông tin nào sẽ truyền xuống cho người nhận quyền cũng như dữ liệu nào gửi về trụ sở chính.

KIỂM SOÁT VÀ TRAO QUYỀN

Có một thực tế là Người nhượng quyền luôn muốn có càng nhiều dữ liệu và các chỉ số phân tích báo cáo từ các điểm nhượng quyền càng tốt, trong khi Người nhận quyền luôn muốn đảm bảo quyền riêng tư và không bị xâm nhập quá nhiều từ trụ sở chính. Giải pháp Quản lý Nhượng quyền giúp đảm bảo cân bằng quyền lợi 2 bên, bằng cách thiết lập các chính sách đảm bảo tính riêng tư giữa các bên nhận quyền mà vẫn đảm bảo các chính sách kinh doanh chung từ trụ sở chính.

QUẢN LÝ CHẶT CHẼ NHIỀU ĐIỂM KINH DOANH

Chúng tôi hiểu nhu cầu của một mô hình kinh doanh nhượng quyền để có thể thiết lập việc quản lý chặt chẽ tất các các điểm kinh doanh. Đó là lý do tại sao giải pháp của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại và mạnh mẽ để doanh nghiệp có thể vận hành chính xác hàng trăm đến hàng ngàn điểm kinh doanh.
Trụ sở chính có thể cập nhật & kiểm soát các sản phẩm, thiết lập menu, tạo cấu hình khác nhau cho mỗi điểm kinh doanh, cũng như theo dõi báo cáo từ các điểm nhượng quyền.

SO SÁNH HIỆU QUẢ GIỮA CÁC CỬA HÀNG

Hiểu được hoạt động tại các điểm kinh doanh nhượng quyền là chiếc chìa khóa để phát triển quy mô. Hãy chắc chắn rằng không có một điểm kinh doanh nào bị bỏ lại phía sau! Giải pháp của chúng tôi là nơi chủ đầu tư có thể dễ dàng so sánh hiệu quả giữa các điểm kinh doanh để hiểu lý do tại sao các điểm này hoạt động tốt nhất hay tệ nhất.

ĐỒNG BỘ TRONG TÍCH TẮC

Chúng tôi hiểu sự khó khăn khi tổ chức các chiến dịch marketing, khuyến mãi trong chuỗi kinh doanh nhượng quyền. Bạn muốn tạo một vài chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi cho tháng sau và muốn đồng bộ tại tất cả các điểm kinh doanh nhượng quyền? Không vấn đề gì, việc đẩy các chiến dịch đến tất cả các điểm kinh doanh chỉ trong vài phút.

HÃY SỬ DỤNG NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ MẠNH MẼ ĐỂ MỞ RỘNG KINH DOANH VÀ KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ MỌI CỬA HÀNG

Hạ tầng công nghệ là nền tảng vững chắc để các chuỗi kinh doanh theo mô hình Franchise hoạt động hiệu quả. Chủ đầu tư cần phải đưa ra quyết định cứng rắn trong việc lựa chọn & triển khai các hệ thống IT cần thiết để “số hóa” các vận hành. Bạn cần tư vấn giải pháp quản lý chuyên nghiệp cho mọ hình kinh doanh nhượng quyền?