Dcorp-Logo
Search
Search

QUẢN LÝ CHUỖI KINH DOANH NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU?

Chuỗi kinh doanh của bạn đang xem việc kinh doanh nhượng quyền (Franchise) như một chiến lược phát triển bền vững.
Điều mà mọi mô hình Franchise đều đề cao đó là một hệ thống quản lý chuẩn mực.

Có rất nhiều sai sót trong hệ thống quản lý kinh doanh trước khi chuyển sang mô hình franchise mà người chủ đầu tư không xác định được ngay từ khi bắt đầu.

Điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến công sức của “Người nhận quyền” trong quản lý và vận hành mô hình franchise, cũng như khó đảm bảo sự đồng nhất & tính chính xác.

1

Không xây dựng quy trình hoạt động chuẩn hóa

2

Không duy trì sự nhất quán của Sản phẩm và Dịch vụ

3

Không sử dụng một hệ thống IT để quản lý toàn diện và nhất quán

4

Không đủ chế tài hợp tác  chặt chẽ 

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHƯỢNG QUYỀN HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO?

Giải pháp được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu cho mô hình nhượng quyền. Chủ sở hữu có thể lựa chọn thông tin nào sẽ truyền xuống cho người nhận quyền cũng như dữ liệu nào gửi về trụ sở chính.

HÃY SỬ DỤNG NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ MẠNH MẼ ĐỂ MỞ RỘNG KINH DOANH VÀ KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ MỌI CỬA HÀNG

Hạ tầng công nghệ là nền tảng vững chắc để các chuỗi kinh doanh theo mô hình Franchise hoạt động hiệu quả. Chủ đầu tư cần phải đưa ra quyết định cứng rắn trong việc lựa chọn & triển khai các hệ thống IT cần thiết để “số hóa” các vận hành. Bạn cần tư vấn giải pháp quản lý chuyên nghiệp cho mọ hình kinh doanh nhượng quyền?

 
  • ĐĂNG KÝ DEMO

    Trải nghiệm giải pháp quản lý hàng đầu cho ngành F&B
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.