Search

Dcorp Blog

Store House: Hệ thống quản lý kho CHI TIẾT & CHÍNH XÁC

Quản lý kho trong nhà hàng là một trong những nghiệp vụ phức tạp nhất của ngành F&B. Hệ thống quản lý kho chuyên nghiệp StoreHouse cho phép người sử dụng hệ thống R-Keeper có thể tổ chức quản lý chặt chẽ hơn. Cho phép kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất trong ngành công nghiệp F&B (nhà hàng, club, café, nhà hàng thức ăn nhanh, bếp công nghiệp, quán ăn….) 

Tích hợp với hệ thống R-Keeper tự động hoá việc nhập dữ liệu cho chương trình StoreHouse và trừ sản phẩm khi sử dụng để chuẩn bị món ăn và bán cho khách hàng trong R-Keeper. Hệ thống sử dụng DBMS riêng của mình, do đó tốc độ xử lý truyền dữ liệu luôn đạt TỐC ĐỘ CAO. Xây dựng nhanh các báo cáo “Fast Report” cho phép người sử dụng có thể điều chỉnh và tạo biểu mẫu cho báo cáo, tài liệu và từ điển riêng của mình mà không cần sự trợ giúp của công ty phát triển phần mềm.

Hệ thống StoreHouse có thể thiết lập với bất kì loại thuế nào

Hệ thống quản lý kho StoreHouse có thể giải quyết những vấn đề sau:

> Nhập và lưu trữ tất cả dữ liệu về sản phẩm, những gì liên quan đến sản phẩm: Quy cách của hàng hoá, thông tin hàng hoá, tiền tệ, thuế VAT, đồ thị kế toán…

> Báo cáo doanh thu bán hàng với lượng sử dụng, các chứng từ (phiếu nhập, phiếu xuất, điều truyển nội bộ, bảng kiểm kê, phiếu trả hàng, trừ hàng, phiếu sản xuất…và các chứng từ đặc biệt (phiếu sản xuất, xử lý…)

> Có thể sử dụng để kiểm tra nhiều loại hàng tồn kho khác nhau, bao gồm cả tồn kho bán thành phẩm. Sử dụng máy quét và cân để kiểm kho. Có thể sử dụng máy POS đễ nhập số liệu kiểm kho tại chỗ.

store-house-he-thong-quan-ly-kho-chi-tiet-chinh-xac

> Nhiều hình thức kiểm kho hàng bán thành phẩm (phiếu sản xuất, xử lý, bóc tách, tính lùi…).

> Tự động trừ nguyên vật liệu và bán thành phẩm dựa vào định lượng món ăn sử dụng hoặc không sử dụng sản phẩm thay thế. Phép trừ được thực hiện bằng phương pháp FIFO.

> Trừ những sản phẩm hết hạn.

> Tạo phép tính, quy trình và định lượng món ăn. Tự động tính toán chi phí của định lượng món ăn hiển thị trong hệ thống theo phương pháp FIFO hoặc LIFO .

> Tạo thẻ định mức theo nhiều phiên bảnn theo từng thời điểm khác nhau cho cùng 1 món ăn.

> Đăng nhập lịch sử tính toán

> Không giới hạn tạo loại thẻ định mức lồng (món ăn nằm trong món ăn)

> Sử dụng những sản phẩm thay thế

> Tạo những báo cáo thống nhất, linh hoạt và chi tiết được yêu cầu bởi bộ phận kế toán:

 • Bảng cân đối
 • Bảng cân đối số lượng
 • Bảng cân đối theo phiếu nhập
 • Bảng cân đối theo từng đơn vị tính
 • Báo cáo lưu chuyển hàng hóa
 • Bảng kê Nhập – Xuất – Tồn
 • Bảng kê Nhập – Xuất – Tồn mở rộng
 • Báo cáo sản phẩm
 • Báo cáo chi tiết theo đối tác: phân tích nhà cung cấp, người nhận hàng, phân tích giá để kiểm soát bảng giá.
 • Bảng kê hàng bán ra
 • Hàng bán theo ngày
 • Phân tích lượng sales ABC-XYZ
 • Dự trù giá vốn hàng hóa
 • Danh sách các đối tác
 • Danh sách các chứng từ
 • Báo cáo kế toán: hoá đơn đầu vào, hoá đơn đầu ra, tài khoản đăng ký, Cân đối tài chính, Báo cáo theo đối tác.
 • Ngày đến hạn thanh toán

store-house-he-thong-quan-ly-kho-chi-tiet-chinh-xac

> Tạo báo cáo với nhiều định dạng khác nhau của tiền tệ với lịch sử tỉ giá.

> Tạo báo cáo nội bội bộ sử dụng công nghệ OLAP.

> Hiển thị online của lượng tồn kho sản phẩm tại thời điểm (hàng tồn kho online).

> Tự động tính toán giá trị dinh dưỡng cho từng món ăn dựa vào giá trị dinh dưỡng của từng thành phần.

> Đăng ký tài khoản, đăng ký hoá đơn đầu vào đầu ra, cân đối chi phí.

> Tương tác với hệ thống quản lý nhà hàng R-Keeper. Tự động nhập dữ liệu vào hệ thống StoreHouse và trừ sản phẩm khi dùng để chuẩn bị món ăn và bán ra cho khách hàng.

> Nhập chứng từ cùng với phân tích sản phẩm hoặc thuế VAT và tự động xuất dữ liệu sang hệ thống kế toán.

> Quản lý thông tin của nhiều công ty trong một phần mềm.

> Quản lý đăng nhập và kết nối an toàn với phân quyền cụ thể. Quản lý linh hoạt quyền của người sử dụng, trong đó bao gồm tập tin đính kèm cho từng kho riêng (vị trí lưu trữ).

Có rất nhiều việc mà người kế toán Nhà hàng cần phải thực hiện, yêu cầu sự CHÍNH XÁC, tránh thất thoát cũng như sai lệch số liệu và phần mềm quản lý kho StoreHouse của Dcorp R-Keeper sẽ là trợ lý đắc lực của người kế toán.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
 • ĐĂNG KÝ DEMO

  Trải nghiệm giải pháp quản lý hàng đầu cho ngành F&B
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.